53,396
     
9 months 3 weeks
เพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะมาก ไปเยอะจนเหมือนต่างประเทศมึงอยู่แค่ลาดพร้าวอะ ตัดภาพมาที่กูแค่ออกไปหน้าปากซอยเงิน… t.co/Z3Yq33FfFc