43,723
     
9 months 3 weeks
เป็นมุมดูดวิญญาณใน 7-11 ยืนนานมากเพราะไม่รู้จะแดกอะไร อันนั้นก็เบื่อ อันนี้ก็ไม่เอา ส่วนอันนั้นก็อยากกิน เอ๊ะ อัน… t.co/rENTZ0UEnR