53,623
     
10 months 2 days
หลานถามว่าวันนี้ไม่ไปโรงเรียนวันนึงได้มั้ยอากาศหนาวกลัวไปตายที่โรงเรียน เลยบอกว่าถ้าใส่เสื้อผ้่าหนาๆก็จะไม่ตายทีนี้… t.co/ldqKaaeeV5