43,150
     
10 months 1 day
รีวิวการมาห้าง Show DC ครั้งแรก: เงียบผีหลอกมาก รู้สึกเศร้าจนไม่แน่ใจว่าชีวิตนี้จะกลับมาร่าเริงได้อีกหรือเปล่า