43,150
     
1 month 1 week
รีวิวการมาห้าง Show DC ครั้งแรก: เงียบผีหลอกมาก รู้สึกเศร้าจนไม่แน่ใจว่าชีวิตนี้จะกลับมาร่าเริงได้อีกหรือเปล่า