28,401
     
8 months 1 week
เห็นพี่สงพานุ้งปีใหม่ไปค่ายมวย สะดุ้งตรงคอมเม้นของคุลตาที่มาตักเตือนว่าไม่เหมาะและเรื่องที่ไม่ให้ลูกนั่ง Car Seat ใ… t.co/CAbUNFMteB