22,617
     
5 days 9 hours
เวลาเราเจอเหตุการณ์หรือคนที่เราไม่ชอบ วิธีของเราคือเราจะไม่พูดถึงเขา ไม่ให้เขาเป็นที่จดจำ ไม่ให้เขามีค่าหรืออิทธิพลต่อชีวิต จบ.