23,105
     
8 months 1 week
เวลาเราเจอเหตุการณ์หรือคนที่เราไม่ชอบ วิธีของเราคือเราจะไม่พูดถึงเขา ไม่ให้เขาเป็นที่จดจำ ไม่ให้เขามีค่าหรืออิทธิพลต่อชีวิต จบ.