23,105
     
11 months 2 weeks
เวลาเราเจอเหตุการณ์หรือคนที่เราไม่ชอบ วิธีของเราคือเราจะไม่พูดถึงเขา ไม่ให้เขาเป็นที่จดจำ ไม่ให้เขามีค่าหรืออิทธิพลต่อชีวิต จบ.