78,559
     
1 year 1 week
ทำรายการ ไม่ต้องแรง ไม่ต้องด่าใคร ไม่ต้องจิกกัดเสียดสี รายการมันก็รอดได้ รู้ว่าการทำรายการมันเหนื่อย การขึ้นรายการใ… t.co/KqNu9OdQf6