50,496
     
1 week 2 hours
เคยมีคนถามว่า ชอบกับรักต่างกันอย่างไร สำหรับเราความชอบคือความรู้สึกอยากเจอ ความรักคือความรู้สึกไม่อยากจาก ความชอบจะ… t.co/iUtOTcueYb