28,838
     
1 week 2 days
บางคนเขาก็สมัครทวิตมาไว้บ่นขิงบ่นข่า แต่พอมีฟอลโลเว่อร์เยอะขึ้นก็กลายเป็นว่าต้องมีตำแหน่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเพิ่มมาด้วยแบบงงๆ