29,012
     
9 months 2 weeks
บางคนเขาก็สมัครทวิตมาไว้บ่นขิงบ่นข่า แต่พอมีฟอลโลเว่อร์เยอะขึ้นก็กลายเป็นว่าต้องมีตำแหน่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเพิ่มมาด้วยแบบงงๆ