13,949
     
3 weeks 3 days
ความแตกต่างระหว่างหมาแมวที่บ้านคือ เวลาเราออกไปไหนแล้วกลับมาบ้านทีนึง หมาคือกระโดดดีใจราวกับว่า เราจากนางไปทั้งชีวิ… t.co/L04le5OuCj