13,949
     
4 months 1 week
ความแตกต่างระหว่างหมาแมวที่บ้านคือ เวลาเราออกไปไหนแล้วกลับมาบ้านทีนึง หมาคือกระโดดดีใจราวกับว่า เราจากนางไปทั้งชีวิ… t.co/L04le5OuCj