11,011
     
3 weeks 6 days
รัฐธรรมนูญกำหนดให้ส.ว.เป็นตำแหน่งที่อยู่ในฐานะตัวแทนของปวงชนชาวไทย แต่แล้วก็มีสว.แต่งตั้งคนหนึ่งมาพูดในรัฐสภาวัน… t.co/VXdB9xqjml