26,232
     
4 months 2 weeks
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ใช่เรื่องตลก แต่คือการแถลงต่อประชาชนทั้งประเทศว่ารัฐบาลจะใช้ภาษีและทรัพยากรไปในทิศทางใด วั… t.co/7soChKZuLc