11,107
     
5 months 3 weeks
หลายคนบ่นว่าฟังนายกไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เป็นที่นายกพูดเร็วหรือเป็นที่โทรศัพท์/ทีวี มันกำลังจะเสีย ยืนยันครับ ผมอยู่ใน… t.co/39QUdRgNoR