9,180
     
4 months 3 weeks
ไม่มีใครรู้หรอกว่า จริงๆ แล้ววันนี้ทั้งวันจะเป็นอย่างไร การเครียดไปก่อน หรือการกังวลไปก่อน ไม่ต่างอะไรจากการที่เราข… t.co/W6ufparQVD