6,907
     
3 weeks 6 days
ตั้งแต่มาใช้ชีวิตคนเดียว รู้สึกว่าสกิลการใช้ชีวิตและเอาตัวรอดในสังคมมีเพิ่มขึ้นกว่าตอนอยู่กับพ่อแม่อีกค่ะ เข้าใจคำ… t.co/sv7DI3617g