6,734
     
5 months 4 weeks
"เรื่องตลกของสังคมคือ เขาจะบอกให้คุณเป็นตัวของตัวเอง แต่พอคุณเป็นจริง ๆ เขากลับบอกว่าคุณแย่ สมควรปรับปรุงตัว"