6,734
     
1 month 3 days
"เรื่องตลกของสังคมคือ เขาจะบอกให้คุณเป็นตัวของตัวเอง แต่พอคุณเป็นจริง ๆ เขากลับบอกว่าคุณแย่ สมควรปรับปรุงตัว"