46,154
     
3 weeks 5 days
คนไทยจะไปเที่ยวต่างประเทศ แต่เงินไม่พอ วีซ่าจะไม่ผ่าน ไม่ได้ไปเหยียบประเทศเขาหรอก แต่ฝรั่งบางคน มาเที่ยว ไม่ต้องขอ… t.co/i6tRQHEojE