21,066
     
5 months 4 weeks
ไปดูหนัง แต่พูดไปถึงเรื่องคุณงามความดีของตระกูลเราเทียบกับเค้าไม่ได้ ข้าวสวยเกิดจากเถ้าธุลีแห่งความเสียสละ ถามจริงน… t.co/KEUt96istl