11,143
     
3 weeks 6 days
"การพิมพ์"ค่ะ"คำเดียวโดด ๆ ไม่ได้แปลวว่ากำลังโกรธอยู่ เพราะถ้าคนโกรธจริง ๆ จะพิมพ์คำว่า"ควย"แทน ไม่ใช่คำว่าค่ะ"