23,575
     
4 weeks 5 hours
ความทุเรศคือการลอยหน้าลอยตาอยู่ในอำนาจจากการยึดอำนาจ ล้มล้างการปกครอง โกงอำนาจมาจากคนอื่น อย่างหน้าด้าน ไร้ยางอาย แ… t.co/o8Cc8VhyYb