7,262
     
4 months 3 weeks
เดี๋ยวก่อนพวก ใครใส่เอกสารผิดซองให้ศาล รธน หรือเปล่า ? ไอ้คนที่ต้องวินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองน่าจะเป็นประยุทธนะครับไม่ใช่อนาคตใหม่