9,302
     
1 month 2 days
นายเดวิด อาร์ สตีลเวลล์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า เรามีความยินดีและดีใจที่เห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นในป… t.co/eZbr3smg5a