7,462
     
5 months 1 day
ระหว่างมาพบกับทีมของ ส.ส. เดวิท ไพรส์ ผมสังเกตเห็นป้ายหน้าห้องทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ทุกห้อง เขียนว่า W… t.co/Zl6W6L9IbV