6,664
     
1 month 4 days
ถ้าวันผ้าคลุมปลิว มึง2คนพายเรือหนีแม่งไปเลย ป่านนี้เรือมึงมาถึงท่าคลองสาน เปิดห้องซัดกันเพลียแล้ว นี่มัวแต่ถ่ายรูป… t.co/JtBxbbjCIQ