28,866
     
4 months 3 weeks
ใครมาด่าเรื่องใช้รถส่วนตัวคือไม่รักโลกก็ด่าไปเลย ตอนฉันโดนล้วงกระเป๋า โดนลวนลามบนรถสาธารณะ รอรถนานๆ ตากฝน เจอเพื่อน… t.co/K3NkFqtLOV