28,866
     
1 month 3 days
ใครมาด่าเรื่องใช้รถส่วนตัวคือไม่รักโลกก็ด่าไปเลย ตอนฉันโดนล้วงกระเป๋า โดนลวนลามบนรถสาธารณะ รอรถนานๆ ตากฝน เจอเพื่อน… t.co/K3NkFqtLOV