19,828
     
6 months 4 days
ไม่มีใครเป็นคนเดิมได้ตลอดกาลหรอก แม้แต่เราเองในวันนี้ กับเราเมื่อหลายปีก่อน ก็อาจไม่ใช่เราคนเดิม ขอแค่ในความเปลี่ยน… t.co/7V87A9Sv7n