14,861
     
4 months 4 weeks
พี่จะตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้น้องพลอย ไม่ว่าน้องจะไปไหนและทำอะไรต่อจากนี้นะคะ น้องสวยและงามสง่าจากข้างใน พี่ว่าทุ… t.co/5aiDzQoHDM