29,709
     
4 months 3 weeks
ทำให้เด็กไม่เล่นมือถือได้ไม่นาน จนโตพอหรือมีคนเฉลย เด็กก็จะรู้ว่าแม่เป็นคนตอแหล แล้วแม่ก็จะสอนอะไรไม่ได้อีกเลย จริง… t.co/KzqnUCPGG2