29,709
     
1 month 5 days
ทำให้เด็กไม่เล่นมือถือได้ไม่นาน จนโตพอหรือมีคนเฉลย เด็กก็จะรู้ว่าแม่เป็นคนตอแหล แล้วแม่ก็จะสอนอะไรไม่ได้อีกเลย จริง… t.co/KzqnUCPGG2