41,965
     
5 months 2 days
สิ่งที่ควรทำในวันหยุด - อนุญาตให้ตัวเองนอนตื่นสาย - ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา - ใช้เวลากับครอบค… t.co/v0nEpLtIDI