41,965
     
1 month 3 days
สิ่งที่ควรทำในวันหยุด - อนุญาตให้ตัวเองนอนตื่นสาย - ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา - ใช้เวลากับครอบค… t.co/v0nEpLtIDI