10,830
     
6 months 6 days
ต่อให้เจอคนที่อยากคุยด้วยมากๆ เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือไม่เข้าหาใครก่อน และมันก็จบเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา คือการรอดูใครคนนั้นหายไปจากชีวิต