6,858
     
6 months 1 week
ชอบความเล่นหูเล่นตาเก่งอะ น้องเก่งมาก ทำอะไรก็สวยอะ แต่แบบผอมมาก อยากป้อนเบค่อนให้กิน กลัวกระดูกแตก เต้นแรงเกิน t.co/zdlSyYBg6n