15,342
     
4 months 3 weeks
#ผอมได้ไม่ต้องอด - ดื่มน้ำเปล่าแก้วโตก่อนทานข้าว - จิบน้ำเปล่าเป็นระยะระหว่างวัน อย่าให้ร่างกายขาดน้ำ - เลี่ยงน้ำรส… t.co/IWkjFKEI3S