24,436
     
4 months 4 weeks
ความไม่รู้อาหารเกาหลี เลยส่งไปให้เพื่อนคนเกาหลีที่รู้จักตอนไปเรียนต่างประเทศ นางเห็นชื่อแล้วอุทานสไตล์เกมโชว์เกาหลี… t.co/BhZSPCUirs