9,303
     
1 month 1 week
มันจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับอะไรๆ ในชีวิตไปเสียหมด (สารภาพว่านานมาแล้วผมก็เคยเป็น) อาจเพราะผิดหวัง พลาดพ… t.co/9eKKUn8p1x