12,710
     
5 months 10 hours
โตขึ้นจึงเข้าใจว่า ความรักไม่ใช่การสร้างความสัมพันธ์หรอก ความรักคือการรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ได้ต่างหาก