12,710
     
1 month 1 week
โตขึ้นจึงเข้าใจว่า ความรักไม่ใช่การสร้างความสัมพันธ์หรอก ความรักคือการรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ได้ต่างหาก