11,313
     
5 months 22 hours
จำไว้นะ อย่าไปร้องขอความรักจากใคร เพราะความรักจะมีความหมายเมื่อออกมาจากความรู้สึก ไม่ใช่การร้องขอ อย่าเฝ้ารอความ… t.co/KmRTrUCYJu