26,729
     
5 months 2 days
ยิ่งได้รู้ข่าวของเพื่อนๆแต่ละคน เลยเริ่มรู้สึกว่าโลกผู้ใหญ่มันขมขื่นอย่างที่หลายๆคนบอกจริงๆบางคนแต่งงานไม่ถึงปีก็ห… t.co/fh1DnBSF48