24,208
     
5 months 5 days
ก็มาดิค้าบ ชม.เดียวแสนวิวจุกๆ จุดนี้คือเก่งมากๆชมคนที่ทำงานนี้ให้น้องจริงๆรวมถึงตัวน้องด้วย อินเนอร์แรง ตัวเท่านี้… t.co/uxvPeO9C1v