10,486
     
5 months 1 week
ตัวเองก็เคยโดย bully มาก่อน ทั้งโดนเหยียดรูปร่าง เหยียดเพศ ก็น่าจะเข้าใจนะว่าความรู้สึกเป็นยังไง แล้วอยู่ดี ๆ มาทำกับคนอื่น คืออะไรอะ