19,192
     
5 months 1 day
ก้อยรัชบอกในไอจีว่าที่วิ่งตากแดดขนาดนี้แต่ผิวยังสวยได้คือกิน atira อาหารเสริมที่ตนค้นคว้ามานาน คนมาเม้นบอก "เอาให้พี่ตูนกินด้วยนะคะ"