52,591
     
1 month 1 week
ไปฟังรายการเจาะใจมา ประทับใจประเทศสวิสเซอร์แลนด์มาก เค้ามีธนาคารฝากเวลา ทำขึ้นเพื่อสังคมผู้สูงอายุ - การฝากคือ ไปดู… t.co/2SNEflmbeo