52,591
     
5 months 4 days
ไปฟังรายการเจาะใจมา ประทับใจประเทศสวิสเซอร์แลนด์มาก เค้ามีธนาคารฝากเวลา ทำขึ้นเพื่อสังคมผู้สูงอายุ - การฝากคือ ไปดู… t.co/2SNEflmbeo