8,158
     
5 months 4 days
เวลามีคนรู้ว่าเราเจอเรื่องแย่ๆมา แล้วชมเราว่าเก่งที่ผ่านมาได้ จริงๆตอนนั้นไม่ได้อยากจะผ่านอะไรมาเลยนะ อยากหยุดทุกอ… t.co/r5rvoOtXJn