8,158
     
1 month 1 week
เวลามีคนรู้ว่าเราเจอเรื่องแย่ๆมา แล้วชมเราว่าเก่งที่ผ่านมาได้ จริงๆตอนนั้นไม่ได้อยากจะผ่านอะไรมาเลยนะ อยากหยุดทุกอ… t.co/r5rvoOtXJn