8,688
     
5 months 1 week
กระแสความไม่พอใจรายการดังของเกาหลีใต้ #LawoftheJungle กรณี จับ#หอยมือเสือ ยังคงมากขึ้น แม้รายการจะออกมาขอโทษแล้วก็… t.co/Wl4WQwuLsZ