8,688
     
1 month 1 week
กระแสความไม่พอใจรายการดังของเกาหลีใต้ #LawoftheJungle กรณี จับ#หอยมือเสือ ยังคงมากขึ้น แม้รายการจะออกมาขอโทษแล้วก็… t.co/Wl4WQwuLsZ