7,506
     
5 months 2 days
ในข้อบังคับการประชุมบอกว่าให้ใส่ชุดสากล ชุดสุภาพ หรือชุดอื่นตามที่ประธานสภาฯกำหนด การตีความคำว่าชุดสุภาพแต่ละคนตีคว… t.co/dMY8qjQpFF