41,816
     
6 months 2 weeks
ไม่ว่าใคร เชื้อชาติ หรือสีผิวอะไร จะได้เล่นบทแอเรียล ก็ไม่อยากให้ทุกลืมว่านางเงือกน้อยนั้นมีชั้นบน มีชั้นล่าง มีชั้… t.co/2Olmd3CwN0