8,620
     
6 months 2 weeks
เพิ่งได้ทราบข่าวการจากไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ของพี่ตู่ ทนงศักดิ์ วันอยู่ อดีตผู้สมัครส.ส. อยุธยาของเรา ขอแสดงความ… t.co/zVMm75twZ9