9,338
     
5 months 6 days
สมองมนุษย์จะสร้างรูป "ใบหน้า" ขึ้นมาเองเสมอเมื่อเห็นอะไรก็ตามที่ขอแค่ดูคล้าย ดังนั้นเวลาเราเห็นภาพอะไรในที่สลัวๆหรื… t.co/f2MNe3juEG