19,256
     
1 month 2 weeks
วันที่ ตห สัมภาษณ์ สารภาพเลยว่า ฟังแล้วกูเห็นใจนาง100% แต่วันนี้พอฟังซันพูด ดูแววตา สีหน้า น้ำเสียง ไทม์ไลน์ แล้ว… t.co/U3KwQsg2Uu