13,243
     
1 month 1 week
ผมไม่อยากใช้คำว่า "เน็ตไอดอล" ในการเขียนข่าว เพราะผมไม่เห็นว่าจะเป็น idol ตรงไหน ยังหาคำไทย ที่ เหมาะไม่ได้คิดว่าจะ… t.co/d2hu6m7Pyl