9,138
     
1 month 2 weeks
เงือกจะผิวสีอะไรก็ได้ ถ้าเป็นเรื่องแต่งใหม่ นี่แอเรียลนางมีภาพที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าผิวขาวผมแดง เลือกมาแบบนี้มันก็ขัด… t.co/l4x5W7KTiq